Welkom bij "Expeditie Leven"

hiking en re-integratie

[email protected] | 06 - 47 120 275

werkgevers

Meer informatie?

Neem vrijblijvend contact op

of bel 06-47120275!

Ziekteverzuim kan een grote kostenpost zijn voor bedrijven, die kan oplopen tot honderden euro's per dag.

Kostbare uren gaan verloren, ervaring op de werkvloer wordt gemist, nieuwe tijdelijke medewerkers moeten worden ingewerkt, collega's worden zwaarder belast, zijn maar een paar van de voorbeelden van de impact die ziekteverzuim kan hebben op het menselijk kapitaal in een organisatie.

En dan hebben we het nog niet over de administratieve handelingen die vanuit o.a. de Wet verbetering Poortwachter gedaan moeten worden.

Als werkgever (en als werknemer) moet je er alles aan doen om herstel te bevorderen en zo snel mogelijk te re-integreren, al is het maar voor enkele uren of in aangepaste werkzaamheden. Immers hoe langer iemand thuis is, hoe moeilijker de terugkeer naar het werk kan zijn.

Expeditie Leven kan werkgevers en ARBO dienstverleners ondersteuning bieden bij re-integratie spoor 0, 1e spoor én 2e spoor.

Werknemers die in een verzuim situatie geraakt zijn vanwege angst, depressie, burn-out gerelateerde klachten of vanwege een verlies of traumatische ervaring, krijgen bij Expeditie Leven de ondersteuning die ze nodig hebben om hun ervaringen te kunnen verwerken en duurzaam te herstellen.

Deze ondersteuning kan vanaf 2 dagdelen, per dagdeel afgenomen worden en zal gegeven worden in de vorm van therapie / coaching, training en dagstructurerende lichte 'handwerkzaamheden'. Zo wordt het herstel bespoedigd en verzuim verkort. Lees hier hoe we dat doen.

Om deelnemers zo goed mogelijk te begeleiden hebben we, naast ons eigen aanbod, diverse samenwerkingsverbanden. Lees hier meer.

Win - win voor zowel werknemer, als werkgever!

Meer informatie? Neem vrijblijvend contact op of bel 06-47120275!